Bach_L'Art de la Fugue, Contrapunctus 2, Bach_L'Art de la Fugue_1ere_edition